ШИНГЭЛҮҮЛЭХ

Шингэн болгуулах: үсээ шингэлүүлэх (үсээ шингэн болгуулах).