ШИНГЭЛЭХ

Шингэн болгох: сүү шингэлэх (сүү шингэн болгох), усаар шингэлэх (ус хийж шингэн дэлгэрэнгүй...

сүү шингэлэх сүү шингэн болгох
усаар шингэлэх ус хийж шингэн болгох
цай шингэлэх өтгөн цайнд ус нэмж шингэн болгох
шөл шингэлэх шөлөнд ус нэмж шингэн болгох
эм шингэлэх эмэнд ус хийж шингэн болгох