ШИНГЭРҮҮЛЭГЧ

Шингэн болгогч: будаг шингэрүүлэгч (будаг шингэн болгогч бодис).