ШИНГЭВЭР I

Өтгөн биш, арай шингэн.

Ижил үг:

ШИНГЭВЭР II