ШИНГҮҮР

Шингэц: шингүүр муутай (шингэц муутай), шингүүр сайтай (шингэц сайтай).

шингүүр муутай шингэц муутай
шингүүр сайтай шингэц сайтай