ШИНГҮН

Шүхэртэн овгийн нэг зүйл, өндөр өвсний давирхай.