ШИНБАД
/ ургамал /

1. Олон хөлт мод;


2. Хушгатай адил, өнгө хүрэн нэг зүйл жимс;
3. Модорхог иштэй, лянхуа цэцгийн адил навчтай нэг зүйл цэцэг;
4. Ялмын язгуурын асаж ургах бут мод, өнгө хүрэн, навч том, зуувандуу зузаан, мөчир, жимс, иш үндэс нь эмэнд орно;
5. Үнэрт өвс: шинбад цэцэг [ургамал] (модорхог иштэй, лянхуа цэцгийн адил нэг зүйл цэцэг).

шинбад цэцэг модорхог иштэй, лянхуа цэцгийн адил нэг зүйл цэцэг