ШИН I

Үйрмэг юм хэмжих багтаамжийн хэмжээ, арваад атга орчим - Нэгэн шин буурцаг. Гэсэр.

Ижил үг:

ШИН II

ШИН III