ШАРЛАХ IV

Өөх тосыг хайлж, цэвэр тос ялган авах: өөх шарлах (өөхийг хайлж цэвэр тосыг ялган авах).

Ижил үг:

ШАРЛАХ I

ШАРЛАХ II

ШАРЛАХ III

ШАРЛАХ V: