ШАРЛАХ I

1. Шар болох: мод шарлах (мод шар өнгөтэй болох) - Мод шарлан, навчис унаж, намар болжээ. дэлгэрэнгүй...

мод шарлах мод шар өнгөтэй болох
ноос шарлах хонины ноос шар өнгөтэй болох
өвс ногоо шарлах намар болж өвс ногоо шар өнгөтэй болох
үүр шарлах ~ гэгээ шарлах үүр тэмдгэрч шар гэгээ гарах
утаанд шарлах эд зүйл утаанд шар болох
Ижил үг:

ШАРЛАХ II

ШАРЛАХ III

ШАРЛАХ IV

ШАРЛАХ V: