ШАРЛУУЛАХ I

Шар өнгөтэй болгох: өнгийг нь шарлуулах (шар өнгөтэй болгох), *хувиа борлуулж, довоо шарлуулах (амиа дэлгэрэнгүй...

өнгийг нь шарлуулах шар өнгөтэй болгох
хувиа борлуулж довоо шарлуулах амиа бодох