ШАРЛАГА

Шарах үйлийн нэр: шарлага хийлгэх (шарах эмчилгээ хийлгэх), наран шарлагын газар (ихэвчлэн далай тэнгис, томоохон дэлгэрэнгүй...

шарлага хийлгэх шарах эмчилгээ хийлгэх
наран шарлагын газар ихэвчлэн далай тэнгис, томоохон нуурын эрэгт байгуулсан нарны гэрэлд шарах газар