ШАРД :

шард хийх ~ шард гэх (шард гэсэн чимээ гэнэт гарах).