ШАРГУУ

Нөр, цөлх, шамдуу, хичээлтэй: шаргуу ажиллах (бүх хүчээ дайчлан шамдан ажиллах) - Мөрдөн дэлгэрэнгүй... Зүүний сүвэгч., шаргуу оролдлого (хичээнгүй тууштай оролдлого), шаргуу байлдах (дайчин байлдах) - Манай цэрэг гаминтай бүтэн өдөржин шаргуу байлдсаны эцэст Хиагт хотыг чөлөөлөн авав. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд., шаргуу хичээллэх (шамдуу, нөр хичээллэх) - Сүхбаатар тэр орос сургагчийн ажил хийхийн ташрамд орос хэл сурахыг шаргуу оролддог байсан юм. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд.

шаргуу ажиллах бүх хүчээ дайчлан шамдан ажиллах
шаргуу оролдлого хичээнгүй тууштай оролдлого
шаргуу байлдах дайчин байлдах
шаргуу хичээллэх шамдуу, нөр хичээллэх