ШАРГАХ I

1. Ямар нэгэн зүйлийг бусдад тавьж өгөхгүй маргах, булаалдах:


2. Тарвага зэрэг амьтны яргах.

Ижил үг:

ШАРГАХ II