ШАНАЛАЛТ

Шаналал бүхий - Халх голын байлдаанд гаргүй болсон, хайрт ахын минь шаналалт харц, харагдах шиг болов.дэлгэрэнгүй...