ШАНАЛАХ

Зовох, энэлэх: өвчөөр шаналах (өвдсөнөөс болж зовох) - Өвчиндөө шаналж зовсон эхнэрийн царай нь дэлгэрэнгүй... Н.Банзрагч. Зам., сэтгэл зовж шаналах (сэтгэл зовж энэлэх) - Энэ үг түүний сэтгэлийг шаналган зовоолоо. Л.Түдэв. Уулын үер., янаг сэтгэлээр шаналах (янаг сэтгэлтэй болсноос энэлэн зовох) - Дамдин Цэвэлмааг өөр харчуудтай тоглож байх юм уу, инээж хөхөрч энэ тэр болж байвал дотроо шаналан зовж сэтгэлээр унах нь тоймгүй. С.Дашдооров. Говийн өндөр., зовох шаналах [хоршоо] (сэтгэл санаа энэлэх) - Зовж шаналсаар сэтгэлийн тэвчээр дуусна. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., энэлэх шаналах [хоршоо] (сэтгэл удаан хугацаагаар зовох) - Хүний зэрэгт хүрэхдээ эцэг хүний элбэрэл хайраар дутаж энэлэн шаналсан нь үгүй билээ. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

өвчөөр шаналах өвдсөнөөс болж зовох
сэтгэл зовж шаналах сэтгэл зовж энэлэх
янаг сэтгэлээр шаналах янаг сэтгэлтэй болсноос энэлэн зовох
зовох шаналах сэтгэл санаа энэлэх
энэлэх шаналах сэтгэл удаан хугацаагаар зовох