ШАНАРУУ
/ амьтан /

Байдал марлын адил, бие жижигхэн, буга, үхэр зэргийг шоглох зантай, нэг зүйл амьтан.