ШАНДАС

1. Шөрмөс: шандас нь сунах (шөрмөс нь сунах), шандас шөрмөс [хоршоо] (а. Хүн, амьтны дэлгэрэнгүй...


2. Булчингийн хүч: шандас сайтай бөх (хүч сайтай бөх), шандас сайтай морь (хүч, чадал сайтай морь) - Агтчид, дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам., саваа шандас, ноос мяндас (эсгийн ерөөл) - Саваа чинь шандас болж, савсан ноос чинь мяндас болог гэдэг. Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон.

шандас нь сунах шөрмөс нь сунах
шандас шөрмөс а. Хүн, амьтны булчингийн эд эс; б. Хүн амьтны хүч тэнхээ, чийрэг чадалтай нь
шандас сайтай бөх хүч сайтай бөх
шандас сайтай морь хүч, чадал сайтай морь
саваа шандас ноос мяндас эсгийн ерөөл