шандас шөрмөс
а. Хүн, амьтны булчингийн эд эс; б. Хүн амьтны хүч тэнхээ, чийрэг чадалтай нь