ШАНАЛГААТАЙ

Шаналгаа ихтэй: шаналгаатай өвчин (зовуурьтай өвчин), шаналгаатай хүн (а. Зовлонтой хүн: б. [шилжсэн] Тээр дэлгэрэнгүй...

шаналгаатай өвчин зовуурьтай өвчин
шаналгаатай хүн а. Зовлонтой хүн; б. [шилжсэн] Тээр түвэгтэй, яршигтай хүн