ШАНАЛГАА

Шаналах үйлийн нэр, шаналал; шаналга - Шорон гянданд хоол ундгүй хоригдохтой адилтгаж болох тийм зовлон шаналгаа дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.