ШАНАЛАГЧ

Сэтгэл санаагаар зовсон хүн: энэлэн шаналагч (энэлэн зовсон хүн).