шавар шороо
байшин барилга барихад хэрэглэдэг хуурай нягт наанги