шар шавар
шар өнгөтэй, бүдүүн ширхэгтэй наанги шороо