цээж дүүрэн баяртай алхлах

сэтгэл санаа, баяр баяслаар дүүрэн алхах