цээж сайтай

юм тогтоохдоо сайн, оюун ухаан сайтай

Ижил үг:

цээж сайтай