цээж муутай

а. Цээжиндээ гэмтэй, өвчтэй; б. Юм тогтоохдоо муу