цээж сайтай

хүний оюун ухаан хурц, сэргэлэн, юмыг мартдаггүй

Ижил үг:

цээж сайтай