цээжний хөндий рүү юм хаях

идэх эрүү толгой зодолдуулах