хөндий цээж

юу ч мэдэхгүй мөртөө, мэдэмхийрдэг, бардам сагсуу

Ижил үг:

хөндий цээж