цээж түрэх ~ цээж тэлэх

а. Цээжээ урагш болгох; б. [шилжсэн] Омгорхог зан ааш гаргах, ханхалзах