ЧИГЧ

Шударга, үнэнч: чигч зантай (шударга зантай), чигч хүн (үнэнч, шударга хүн), дэлгэрэнгүй...

чигч зантай шударга зантай
чигч хүн үнэнч, шударга хүн
чигч үнэнч үнэнч шударга
чигч шударга шулуун шударга, үнэнч
шулуун чигч чигч шударга