ЧИГЧИЙ I

Хүний гар хөлийн хамгийн жижиг хуруу: чигчий хуруу (хүний хөл гарын хамгийн жижиг хуруу), дэлгэрэнгүй...

чигчий хуруу хүний хөл гарын хамгийн жижиг хуруу
чигчий хуруун чинээ ~ чигчийн чинээ а. Чигчий хуруу шиг хэмжээтэй; б. Маш бага
чигчий хурууны чилээ гаргахгүй маш өчүүхэн, хүч чадал муутай гэж басамжилсан санаа
чигчийнд нь ч хүрэхгүй ~ чигчий хуруунд ч хүрэхгүй эн зэрэгцэхгүй, хаана нь ч хүрэхгүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ЧИГЧИЙ II: