ЧАРГАЧИН

1. Хөллөгөө чарганы дэлдэгч;


2. Чаргаар уралдах тамирчин