ЧАРГУУ

1. Юмны чаргаг хатуу;


2. Хүний донгио бүдүүлэг байдал - Дуулах эгшиг чаргуу, хурц сүр үгүй. Жинь Пинь Мэй бичиг.