ЧАРГУУЛДАХ

Зууралдан чирэгдэх; чиргүүлдэх: гараас чаргуулдах (гараас зууралдан чирэгдэх) - Эхийнхээ гараас дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., ороолдох чаргуулдах [хоршоо] (салахгүй дагах, зууралдах).