ЧАРГИЙ
/ хөгжим /

Хэд хэдэн модон ялтасны харшилдан дуугарах, гурваас ес хүртэл ялтас бүхий эртний нэгэн зүйл хөгжмийн зэмсэг.