ЧАРГИ

Цасан дээр гарсан малын мөрийн ором, чарга.