ЧАНГАТГАГЧ

Чанга болгогч хэрэгсэл; дуу чангатгагч (дуу чанга болгогч хэрэгсэл).