ЦЭЦЭН

1. Ухаалаг сэргэлэн, үг ончтой, мэргэн: цэцэн ухаантай (мэргэн, сэргэлэн ухаантай), цэцэн дэлгэрэнгүй... (утга төгссөн, сургаалын шинжтэй, товч тодорхой онч мэргэн хэллэг, ардын аман зохиолын нэг төрөл) - Цэцэн үг цээжинд, цэцэг навч ууланд. ААЗ., цэцэн мэргэн [хоршоо] (хэрэг явдлыг үнэн зөв шийдвэрлэх чадвар, ухаалаг байдал), цэцэн сэргэлэн [хоршоо] (ухаалаг, авхаалжтай) - Жичид энэ Хонгорзул хүүхэн маш цэцэн сэргэлэн гоо үзэсгэлэн бөгөөд бас уйгарын бичиг үсэгт сайн тул арав хоног нэг сарын завсар цэцэн Жүсин хатны хайрыг гүнээ олов. В.Инжаннаши. Хөх судар., цэцэн цэлмүүн [хоршоо] (цэцэн цэлмэг) -Улаан нуур хавиар нэгэн их цэцэн цэлмүүн бадарчин явдаг байв. Монголын Маньбадарын хууч., цэцэн цэлмэг [хоршоо] (ухаан саруул бөгөөд үг хэл ончтой) - Янз бүрийн холбоо хошин үг өгүүлсэн цэцэн цэлмэг хуурчин. Б.Ринчен. Монгол бичгийн хэлний зүйн удиртгал., цэцэн тоть [амьтан] (тоть шувууны нэгэн зүйл, сэцэн тоть);


2. Оноц, тусгал сайтай: цэцэн буу (тусгал сайтай буу), цэцэн пуужин (тусгал сайтай пуужин) - Цэцэн цагаан дэлгэрэнгүй... С.Долд. Тэнгэрийн харуул., ончтой цэцэн (а. Мэргэн буудах байдал; б. Хэрэг явдлын эв зүй, аргыг олохдоо ухаалаг цэцэн).

цэцэн ухаантай мэргэн, сэргэлэн ухаантай
цэцэн үг утга төгссөн, сургаалын шинжтэй, товч тодорхой онч мэргэн хэллэг, ардын аман зохиолын нэг төрөл
цэцэн мэргэн хэрэг явдлыг үнэн зөв шийдвэрлэх чадвар, ухаалаг байдал
цэцэн сэргэлэн ухаалаг, авхаалжтай
цэцэн цэлмүүн цэцэн цэлмэг
цэцэн цэлмэг ухаан саруул бөгөөд үг хэл ончтой
цэцэн тоть тоть шувууны нэгэн зүйл, сэцэн тоть
цэцэн буу тусгал сайтай буу
цэцэн пуужин тусгал сайтай пуужин
ончтой цэцэн а. Мэргэн буудах байдал; б. Хэрэг явдлын эв зүй, аргыг олохдоо ухаалаг цэцэн

сэцэн гоо

сэцэн гоо

Зочин 2017-08-19 10:07:45