ЦЭЦЭРЛЭГЖИЛТ

Цэцэрлэгжих үйлийн үр дүнг заасан нэр: цэцэрлэгжилт сайтай (цэцэрлэгжих үйл явц сайн).