ЦЭЦЭРЛЭГЧ

Цэцэрлэгийн ургамал, цэцгийг арчлан хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүн: цэцэрлэгч өвгөн (цэцэрлэгийн дэлгэрэнгүй...