ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Цэцэрлэгжүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: цэцэрлэгжүүлэлт муутай байх (цэцэрлэгжүүлэх үйл явц, дэлгэрэнгүй...