ЦЭЦЭРЛЭГ II

Бага насны хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох газар: цэцэрлэгийн багш (цэцэрлэгт ажиллах багш); дэлгэрэнгүй...

цэцэрлэгийн багш цэцэрлэгт ажиллах багш
гэрийн цэцэрлэг гэрээр хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх газар
хүүхдийн цэцэрлэг хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх, зохих боловсрол олгох газар
Ижил үг:

ЦЭЦЭРЛЭГ I