ЦҮҮЛСДЭХ II

Хутга, мэс, багаж зэвсэг нэвт шувт гарах, халтирч өөр зүйлд тусах.

Ижил үг:

ЦҮҮЛСДЭХ I