ЦҮҮРГЭРДЭХ

Хүн, амьтны хөлийн хэтэрхий нарийн урт, турь муутай байх.