нүүр царай
а. Хүний зүс царай; б. Юмны өнгө, төрх байдал