царай барайлгах
хүний царайны өнгө гэнэт дүнсгэр, баргар болох