царай муутай
а. Өнгө үзэмж муутай; б. [шилжсэн] Харамч, хэдэр байдалтай